شرکت فنی مهندسی توانا کرین ارائه دهنده خدمات واردات، خرید، فروش و سرویس و نگهداری، ساخت قطعات ، نصب و راه اندازی
انواع تاور کرین ، بچینگ پلانت ، آسانسور کارگاهی و تامین قطعات یدکی اصلی

مـجموعه فنی و مـهندسی تواناکرین در سال 1355 با هـدف واردات تاور کرین خـرید، فـروش، ساخت قطعات تاورکرین و آسانسور کارگاهی، بچینگ پلانت تاسیس گـردید.پس از سـال ها تجربه فنی و تـخصص علمی در کنار تـعهد توانسته است پـروژه های مـتعددی را با موفقیت به سرانجام برساند.

شـرکت تـواناکرین به عـنوان یکی از قـدیمی ترین شـرکت های ماشـین آلات ساخـتمانی با هـدف جلب رضایت مـشتریان و کارفـرمایان مـحترم، اعـتماد آنها را سـرلوحه کار خـویش قرار داده است.

ارائـه خــدمات پــس از فــروش و سرویس و نگهداری یـکی از مــهمترین اصـل در صــنعت مـاشـین آلـات سـاختمانی بـویژه تاورکرین، آسانسور مصالح بر مـی باشـد، که شـرکت توانا کرین تـوانسته اسـت با تـکه بر مـطالعات و دانش فنی و با اتکا به سرمایه انسانی این اصل مهم را برای شرکت های عمرانی، مشتریان و کافرمایان گرامی به ارمغان آورد.

دانـش و مـهارت مـدیران این مـجمـوعه تـوانـسـته اسـت کـارنامه ارزنـده ای در این زمـینه فــراهــم نـماید، که نـظرات مـشتریان و کارفـرمایان گـرامی در قـبال خـدمات و دسـتگاه های واگـذاری شده گواه صحت آن می باشد.

استانداردهای ما

همکاران تجاری

مجموعه ای از بهترین شرکت های صاحب نام در زمینه تولید و صادرات ماشین آلاتی نظیر تاور کرین – آسانسور کارگاهی در جهان

مشاوره و خدمات رایگان توانا کرین

آیا جهت خرید ، جانمایی تاور کرین – آسانسور کارگاهی نیاز به مشاوره دارید ؟
تماس با مشاوران ما

فروش و خدمات پس از فروش تاورکرین و آسانسور کارگاهی