تاور کرین

خرید و فروش انواع تاور کرین و خدمات سرویس و نگهداری تاورکرین

تاور کرین

خرید و فروش انواع تاور کرین و خدمات سرویس و نگهداری تاورکرین

تاور کرین

خرید و فروش انواع تاور کرین و خدمات سرویس و نگهداری تاورکرین

تاور کرین

خرید و فروش انواع تاور کرین و خدمات سرویس و نگهداری تاورکرین

توانا کرین در یک نگاه

شرکت فنی مهندسی توانا کرین ارائه دهنده خدمات واردات، سرویس و نگهداری، ساخت قطعات و نصب و راه اندازی
انواع تاور کرین ، بچینگ پلانت و آسانسور کارگاهی و تامین قطعات یدکی اصلی

معرفی توانا کرین

مـجموعه فنی و مـهندسی توانا کرین در سال 1355 با هـدف واردات، خـرید و فـروش و ساخت قطعات تاور کرین و آسانسور کارگاهی تاور کرین و آسانسور کارگاهی و بچینگ پلانت تاسیس گـردید.پس از سـال ها تـخصص و تـجربه در کنار تـعهد توانسته است پـروژه های مـتعددی را با موفقیت به سرانجام برساند.

شرکت توانا کرین به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های ماشین آلات ساختمانی با جلب رضایت مشتریان و کارفرمایان محترم، اعتماد آنها را به عنوان بازوی اجرایی در زمینه خدمات فنی و مهندسی سرلوحه کار خویش قرارداد است.

خدمات توانا کرین

ارائـه خــدمات پــس از فــروش و سرویس و نگهداری یـکی از مــهمترین اصـل در صــنعت مـاشـین آلـات سـاختمانی بـویژه تاورکرین، آسانسور مصالح بر مـی باشـد، که شـرکت توانا کرین تـوانسته اسـت با تـکه بر مـطالعات و دانش فنی و با اتکا به سرمایه انسانی این اصل مهم را برای شرکت های عمرانی، مشتریان و کافرمایان گرامی رفع نیاز نماید.

دانـش و مـهارت مـدیران این مـجمـوعه تـوانـسـته اسـت کـارنامه ارزنـده ای در این زمـینه فــراهــم نـماید، که نـظرات مـشتریان و کارفـرمایان گـرامی در قـبال خـدمات و دسـتگاه های واگـذاری شده گواه صحت این موضوع می باشد.

همکاران تجاری ما

مجموعه ای از بهترین شرکت های صاحب نام در زمینه تولید ماشین آلات ساختمانی در دنیا

مشاوره و خدمات رایگان

آیا جهت خرید و جانمایی تاور کرین و آسانسور کارگاهی برای پروژه خود نیاز
به مشاوره دارید ؟

فقط چند دقیقه زمان می برد…