مونتاژ و نصب و پیاده سازی تاور کرین توسط مجموعه فنی و مهندسی توانا کرین

فیلم دمونتاژ تاور کرین توسط مجموعه مهندسی توانا کرین

تاور کرین در ارتفاع ۱۳۳ متر بر فراز آسمان نصب گردیده بود که توسط دو دستگاه جرثقیل ماشینی ۳۶۰ تن و ۲۰۰ تن اقدام به برچیدن دستگاه نموده ایم.

آیا نیاز به نصب و دمونتاژ تاور کرین دارید ؟ با توجه به سوابق درخشان این مجموعه، ما بهترین گزینه هستیم. از ما مشاوره بخواهید تضمین میکنیم که هزینه ای برای شما نخواهد داشت.