دمونتاژ تاور کرین

By |2020-11-06T16:31:53+03:30نوامبر 6th, 2020|آسانسور کارگاهی, تاور کرین, دمونتاژ تاور کرین, سرویس و نگهداری|

مونتاژ و نصب و پیاده سازی تاور کرین توسط مجموعه فنی و مهندسی توانا کرین فیلم دمونتاژ تاور کرین توسط مجموعه مهندسی توانا کرین تاور کرین در ارتفاع 133 متر بر فراز آسمان نصب گردیده بود که توسط دو دستگاه جرثقیل ماشینی 360 تن و 200 تن اقدام به برچیدن دستگاه نموده ایم. آیا