درخواست کاتالوگ محصولات

درخواست کاتالوگ محصولات

  • فرم دریافت کاتالوگ محصولات:

جهت دریافت کاتالوگ محصولات تاور کرین، آسانسور کارگاهی، کاتالوگ معرفی مجموعه توانا کرین و رزومه کاری و راهنمای آموزشی بهره برداری تاورکرین به سه روش پس از پر کردن فرم ذیل قابل ار سال می باشد.

  • توجه فرمایید دفترچه راهنمای آموزشی تاور کرین فقط به صورت نسخه چاپی ارسال می گردد.
نحوه دریافت کاتالوگ: *
لطفاً نحوه دریافت کاتالوگ را مشخص کنید.